Ytong U-profil 375x249x599

U-profily jsou bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou určeny ke zhotovení pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a sloupů

Více informací

1500011.01

Vlastnosti U profilu:


jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí
minimalizace tepelných mostů
snadná a rychlá montáž
nízká hmotnost,vysoká přesnost
podklad pro povrchové úpravy shodný se zdivem
ekologická nezávadnost


Zpracování U profilu:

Věnce - U-profily se zabudovávají stejně jako hladké tvárnice, tj. zdění na tenkovrstvé maltové lože, maltování ložných i styč - ných spar. Překlady - U-profily se _vyzdí_ na předem připravené montážní podepření - bednění, styčné spáry se plně maltují. Uložení na zdivo - tenkovrstvé maltové lože. Do U-profilů lze vložit dodatečnou tepelnou izolaci.

Důležitá upozornění:

U-profily nejsou nosné. Montážní podepření lze odstranit až po předepsané době - viz normy pro provádění betonových konstrukcí.

Popis a použití U profilu:

U-profily jsou bednící prvky - ztracené bednění z pórobetonu. Jsou určeny ke zhotovení pozedních věnců, železobetonových překladů, průvlaků a sloupů.

Kategorie