3D VIZUALIZACE

 

Vizualizace interiéru

 

Vám umožňuje do něj nahlédnout nebo si jej pomocí animace projít ještě před jeho výrobou a realizací, čímž získáte dostatečný časový odstup od důležitých rozhodnutí jakými jsou změny a varianty dispozice, volba barev a materiálových kombinací, zařízení.

 

Vizualizace exteriéru


Jakákoliv nová stavba, velká stavební úprava nebo změna vzhledu objektu se dnes neobejde bez prostředků vizuální kontroly. Jedním z těchto prostředků je architektonická vizualizace. Architekt, projektant a především investor dostanou do rukou vizualizaci projektu a získají ucelenou představu o budoucí investici. 3D model stavby pro vizualizaci zhotovíme podle Vámi dodaných podkladů v tištěné nebo elektronické formě.


Architektonické vizualizace


Vizualizace interiérů a exteriérů, s fotorealistickým výstupem vizualizace, animace, 3D modelování objemových studií staveb a design, vizualizace architektonických a urbanistických studií, vizualizace zahrad. Vizualizace zpracujeme dle dokumentace, se zákresem přímo do fotografie vybrané lokality. Ať už se jedná o stávající zástavbu nebo stavební pozemek.