GDPR - Kontaktní formulář


Podmínky ochrany osobních údajů fyzických osob dle předpisů ČR a EU (GDPR).
Přístupem na webové stránky (www.degast-moravia.cz) společnosti Degast Moravia s.r.o. (IČ:
27817717), jejich používáním a/nebo poskytnutím svých osobních údajů potvrzujete, že souhlasíte se
shromažďováním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně
osobních údajů a s účinností od 25.5.2018 Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), za účelem vyřízení Vaší objednávky, dotazu či jiné
služby poskytované na těchto webových stránkách a v prodejně společnosti. Souhlas je poskytován
na dobu do jeho odvolání. Provozovatel webových stránek jedná v zcela v souladu s právními

předpisy a Vámi poskytnuté osobní údaje budou dle zákona zabezpečeny a použity pouze pro
realizaci obchodního případu, zkvalitnění poskytovaných služeb a marketingových účelů nebo
v případech, kdy to provozovateli bude ukládat nebo umožňovat zákon.
Vaše osobní údaje v žádném případě provozovatel neposkytne v jakékoli podobě třetí straně,
s výjimkou zpracovatele. Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednávky
a marketingových účelů, a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení
daňového dokladu, identifikaci Vaší platby bankovním převodem nebo ke správnému dodání zboží.
Pokud využijete své právo a písemně vyjádříte svůj nesouhlas s evidencí svých osobních údajů,
v takovém případě provozovatel webových stránek tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně
nutném rozsahu.