VIZE SPOLEČNOSTI

 

Vizí společnosti Degast Moravia s.r.o. je být spolehlivým a silným partnerem na trhu se stavebními materiály. Jsme přesvědčeni, že naši vizi můžeme naplnit jen s pomocí našich partnerů. Vždy budeme usilovat o racionální a systémové řešení stavebních potřeb našich zákazníků. Našimi kroky se snažíme napomáhat prosazovat moderní stavební technologie. Rychlým záváděním nových produktů s menšími materiálovými a energetickými nároky na výrobu chceme přispívat k udržení trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Chceme, aby spolupráce s našimi zákazníky byla oboustranným obohacením. Jsme si vědomi, že jen na základě dialogu s našimi zákazníky můžeme naše služby nadále zlepšovat a vytvořit tak dlouhodobé a stabilní partnerství.

 

Poslání společnosti

 

Naší snahou je především spokojený zákazník. Usilujeme o co nejširší sortiment, avšak ruku v ruce dbáme na vysvětlení kladů a záporů jednotlivých východisek. Společně s našimi dodavateli pracujeme na rychlém zavádění nových výrobků, stejně tak usilovně rozvíjíme vzdělání našeho personálu. Chceme být dobrými rádci při představování alternativ řešení a vytvořit tak podmínky pro nejlepší rozhodnutí zákazníka

 

Rekonstrukce areálu Bocheta

 

Jednou z dalších vizí naší společnosti je i rekonstrukce arálu Bocheta, ve které sídlime. Pro vaši představu si Vám dovolujeme představit pár našich studií, jak by naše stavebniny mohly vypadat v příštích letech...