PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

 

Kompletní projektová dokumentace. Nabízíme ve spolupráci se specialisty v různých profesích zpracování většiny stupňů projektové dokumentace:


 • Zaměření a digitalizace stávajícího stavu budov
  Studie zastavění území i vnitřního dispozičního řešení objektů
  Průzkumy a studie – inženýrsko geologické, radonové průzkumy, studie oslunění, hlukové studie apod. Geodetická zaměření
  Projektovou dokumentaci pro územní řízení
  Projektovou dokumentaci pro stavební povolení a ohlášení stavby vč. demolice stavby
  Projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby (tendrová dokumentace)
  Projektovou dokumentaci pro dotační program Zelená úsporám a jiné dotační tituly (bývá zpravidla vyžadováno ve stupni pro stavební povolení)
  Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby
  Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby

Vyřízení všech povolení ke stavbě


 • Komunikace (jednání) se stavebními úřady
  Komunikace (jednání) s dotčenými orgány státní správy (tzv. DOSS – hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí atd.)