Vedalbit AL V60 S4 mineral 7,5m2/role

Asfaltový pás VEDALBIT AL + V 60 S4 role 7,5 m2

Více informací

0100088.01

Vlastnosti
VEDALBIT_ AL+V60S4 je parotěsný podkladní oxidovaný natavovací pás z ušlechtilého bitumenu podle ČSN EN 13707 a ČSN EN 13969 s jemným minerálním posypem a na spodní straně je spalitelná (odtavovací) fólie. Výrobní postup jakož i dohled jsou certifikovány TZUS. Vložka je hliníková fólie a skelná rohož o hmotnosti 60g/m2.

Použití
VEDALBIT_ AL+V60S4 se používá dle směrnic ZVDH pro ploché střechy nebo dle směrnic vdd "abc der Bitumenbahnen" jako podkladní hydroizolační vrstva a parozábrana pro střechy hlavně na masivním betonovém podkladu ve všech sklonech. Dále lze využít v hydroizolaci spodní stavby jako ochrany proti radonu, viz. Stanovení součinitele difúze radonu v protokolu č. 124 011/1999, ČVUT Praha z 16.6.1999.

Montáž
VEDALBIT_ AL+V60S4 se částečně (bodově) natavuje plamenem s podélnými i čelními přesahy 8cm, na první hydroizolační vrstvu nebo se lepí v pruzích lepidlem VEDATEX_. Svary a styky se celoplošně uzavírají.

Skladování
VEDALBIT_ AL+V60S4 se skladuje stojící chráněn před vlhkostí a horkem. V chladných ročních obdobích se role dopravují na staveniště ze zatepleného meziskladu až bezprostředně před zpracováním.

Kategorie