Baumit PROCONTACT

Lepící a stěrkovací hmota

Více informací

2000080.01

Použití jako lepidlo:
Podklad musí být rovinný (? 5 mm/1 bm). Nerovnosti do 10 mm vyrovnáme přímo při lepení Baumit ProContact, větší nerovnosti samostatnou vrstvou omítky. Baumit ProContact nanášíme po celém
obvodě tepelně izolační fasádní desky a na tři místa uvnitř její plochy. Na ideálně rovných podkladech lze Baumit ProContact nanášet ozubeným hladítkem po celé ploše.


Použití jako vyrovnávací vrstva minerálních izolantů:
Na připravený (přilepený) izolant naneseme nejpozději do 14 dnů vyrovnávací vrstvu Baumit ProContact ozubeným hladítkem a zahladíme (min. tl. 2 mm).

Použití jako armovací stěrka:
Na tepelně izolační fasádní desky, resp. na vyrovnávací vrstvu minerálních izolantů, se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním sklotextilní síťoviny Baumit StarTex.
Nedošlo- li k aplikaci zmíněné vrstvy do 2 týdnů po přilepení izolantu (platí jen pro EPS -F), je nutné desky znovu přebrousit. Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy sklotextilní síťoviny (50 x 33 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 10 mm) se nanese Baumit ProContact na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých pásech Baumit sklotextilní síťovina s přesahem min. 10 cm. Následně plochu vyhladit do roviny za případného přidávání materiálu. Sklotextilní síťovina nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná. Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm.

Kategorie